Poznaj prelegentów!

W zakładce Paneliści dowiesz się, kto weźmie udział w Świętokrzyskim Forum Rozwoju.

Zasadniczą osią dyskusji w trakcie Forum będzie dyskusja o sposobach i drogach prowadzących  do pobudzenia gospodarczego regionu, zwiększenia ilości lokowanych inwestycji przemysłowych, czy tworzenia nowych miejsc pracy. W trakcie Forum zostanie ogłoszona i omówiona koncepcja Kieleckiego Parku Przemysłowego.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Przyczynkiem do dyskusji jest zaakceptowany przez Komisję Europejską w październiku 2022 r. wart 12 mld zł program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 oraz w kontekście aktualnych wyzwań gospodarczych i geopolitycznych. Wydarzenie będzie także miejscem  forum dyskusji nad kwestią kierunków transformacji regionu (cyfrowa i zielona transformacji).