3,2,1… strona internetowa Świętokrzyskiego Forum Rozwoju!

Na tej stronie oraz w kanałach social media organizatorów pojawiać się będą najważniejsze informacje dotyczące tegorocznego Świętokrzyskiego Forum Rozwoju!

Główną ideą przyświecającą twórcom  Świętokrzyskiego Forum  Rozwoju jest chęć stworzenia przestrzeni do dyskusji oraz analiza szans i problemów stojących przed województwem świętokrzyskim. Przyczynkiem do dyskusji jest zaakceptowany przez Komisję Europejską w październiku 2022 r. wart 12 mld zł program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 oraz w kontekście aktualnych wyzwań gospodarczych i geopolitycznych. Wydarzenie będzie także miejscem  forum dyskusji nad kwestią kierunków transformacji regionu (cyfrowa i zielona transformacji).Wydarzenie zostało objęte patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii.