Partnerzy

Wspierając organizację Świętokrzyskiego Kongresu Rozwoju
przyczyniasz się do stworzenia przestrzeni do dyskusji oraz analizy szans i problemów stojących przed województwem świętokrzyskim, wymiany dobrych praktyk, a jednocześnie zwiększasz rozpoznawalność swojej marki.

Nadrzędnym celem planowanego wydarzenia jest stworzenie
przestrzeni do dyskusji oraz analiza szans i problemów stojących przed województwem świętokrzyskim. Przyczynkiem do dyskusji jest zaakceptowany przez Komisję Europejską w październiku 2022 r. wart 12 mld zł program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 oraz w kontekście aktualnych wyzwań gospodarczych i geopolitycznych.

Patronat Honorowy

Organizatorzy

Partner Strategiczny

Partnerzy Główni

Partnerzy

Partnerzy Medialni