Za nami I Świętokrzyskie Forum Rozwoju

Ciekawe dyskusje panelowe, rozmowy kuluarowe oraz trudne pytania ze strony publiczności… a to wszystko w pozytywnej atmosferze konstruktywnych rozważań nad rozwojem #świętokrzyskie! Cieszy nas bardzo duże zainteresowanie uczestników i przedstawicieli świata mediów.

Dziękujemy również Patronom i Partnerom, bez których to wydarzenie nie miałoby szans na taki sukces.