Świętokrzyskie Forum Rozwoju. Edukacja-Nauka-Rozwój.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w Świętokrzyskim Forum Rozwoju: Edukacja – Nauka – Rozwój, które rozpocznie się w dniu 22 września 2023 r. o godz. 11.00 w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach.

Zgodnie z intencją organizatorów ma ono stanowić bezpośrednią kontynuację poprzedniej edycji, która odbyła się 17 lipca tego roku. Zagadnienia poruszane w trakcie pierwszej odsłony Forum zasadniczo ogniskowały się wokół kwestii kierunków rozwoju gospodarczego regionu świętokrzyskiego. Ogłoszono wówczas między innymi powstanie Kieleckiego Parku Przemysłowego, już dziś jawiącego się jako widomy katalizator rozwoju zarówno Kielc, jak i regionu.

W tym miejscu godzi się zauważyć, że jednym z głównych filarów prowadzenia skutecznej polityki rozwoju regionalnego jest współpraca ze światem nauki. Warto podkreślić, że Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. zawarły porozumienie o partnerstwie strategicznym z Akademią Kopernikańską, której jednym z ustawowych zadań jest wsparcie procesu umiędzynarodowienia dorobku polskich uczonych.

Główny cel Świętokrzyskiego Forum Rozwoju: Edukacja – Nauka – Rozwój, czyli prezentacja potencjału badawczego uczelni województwa świętokrzyskiego oraz możliwości umiędzynarodowienia działalności naukowej z powodzeniem wpisuje się w wyżej wymienione działania.

Aktualności

W tym miejscu pojawiać się będą wszelkie aktualne wiadomości dotyczące Świętokrzyskiego Forum Rozwoju

Prelegenci

prof. Krzysztof Górski

Sekretarz Generalny Akademii Kopernikańskiej

Andrzej Zbróg

Prezes Zarządu Electreen – Green Future

Krzysztof Lipiec

Poseł na Sejm RP

dr hab. prof. UJK Dorota Kozieł

Prorektor ds. medycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

prof. Andrzej Rynkiewicz

Przewodniczący Izby Nauk Medycznych Akademii Kopernikańskiej

Zapraszamy do udziału w Świętokrzyskim Forum Rozwoju. Edukacja-Nauka-Rozwój

22 września 2023, Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga (Kielce)

Wspierają nas