O nas

Witamy na stronie Świętokrzyskiego Forum Rozwoju. Edukacja-Nauka-Rozwój. Nasza organizacja została założona w celu promowania i wspierania rozwoju województwa Świętokrzyskiego. Naszym głównym zadaniem jest animowanie dyskusji na temat regionu oraz angażowanie społeczności lokalnej, przedsiębiorców, ekspertów i decydentów w tworzenie skutecznych strategii rozwoju. Razem napędzimy Świętokrzyskie w kierunku zrównoważonej przyszłości.

Świętokrzyskie Forum Rozwoju Edukacja-Nauka-Rozwój to różnorodne inicjatywy mające na celu animowanie dyskusji na temat rozwoju województwa Świętokrzyskiego. Przykładowe działania, które podejmujemy, to:

  • Konferencje i seminaria: Organizujemy spotkania, na których eksperci, naukowcy i przedstawiciele biznesu prezentują swoje pomysły i analizują kwestie związane z rozwojem Świętokrzyskiego;
  • Warsztaty partycypacyjne: Zapewniamy platformę, na której mieszkańcy, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy mogą przedstawiać swoje pomysły i uwagi dotyczące rozwoju regionu.
  • Prowadzimy również analizy i badania dotyczące kluczowych dziedzin rozwoju województwa Świętokrzyskiego, publikując wyniki i rekomendacje w formie raportów i artykułów.

miejsce

prelegentów

uczestników

Dołącz do nas

Jesteśmy otwarci na współpracę z każdym, kto jest zaangażowany w rozwój województwa świętokrzyskiego. Jeśli jesteś mieszkańcem, przedsiębiorcą, ekspertem lub działaczem społecznym zainteresowanym aktywnym udziałem w tworzeniu przyszłości regionu, zachęcamy do dołączenia do nas.


Więcej w dziale Kontakt

Ukształtuj z nami strategię rozwoju województwa Świętokrzyskiego i tak aby zbudować lepszą przyszłość dla naszej społeczności. Razem możemy stworzyć silniejsze, bardziej innowacyjne i zrównoważone Świętokrzyskie!