Kontakt

Fundacja Centrum Nowoczesnej Edukacji
ul. Adama Branickiego 9/48, 02-972 Warszawa

biuro@cne.org.pl